Startsida
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
 
 

Skogsliv med fotografen Lennart Hansson

Fotograf Lennart Hansson har i ett samarbete med journalist Lars Davner, tidningen SKOGEN, Sveriges Skogsvårdsförbund och forskaren Ingegerd Dormling vid Sveriges Lantbruksuniversitet, institutionen för skogsgenetik, följt tallens utveckling från embryo till planta.

Då ni betraktar de unika bilderna, minns att det biologiska materialet i vissa fall understiger en millimeter i storlek. Trots detta, har fotograf Lennart Hansson med sin specialteknik givit bilderna ett oändligt skärpedjup. En teknik som ger forskaren epokgörande möjligheter och det nyfikna barnet ett helt nytt sätt att se, upptäcka och lära.

Respektera svensk och internationell lagstiftning om copyright och upphovsrätt.