botten-upp-en-bok-om-att-leva-i-närheten-av-alkoholproblem

Botten upp! En bok om att leva i närheten av alkoholproblem

Botten upp! En bok om att leva i närheten av alkoholproblem är en självbiografisk bok av författaren Susanna Alakoski, som handlar om hennes liv i närheten av alkoholproblem. Boken har blivit en viktig källa till kunskap och förståelse för dem som har påverkats av andras alkoholproblem.

Boken är uppdelad i tre delar: ”Botten”, ”Uppgång” och ”Hållbarhet”. I ”Botten” beskriver författaren hur hon som ung flicka växte upp i en familj där alkohol spelade en stor roll. Hennes mamma hade ett alkoholproblem och det påverkade hennes och hennes syskons uppväxt negativt. Boken är gripande och skildrar på ett öppet och ärligt sätt hur alkoholproblem kan påverka inte bara den som dricker utan hela familjen.

I ”Uppgång” beskriver författaren hur hon själv började dricka och hur alkoholen tog över hennes liv. Det är en beskrivning av hur lätt det kan vara att falla in i en livsstil som är förknippad med alkohol och hur svårt det kan vara att ta sig ur den.

I ”Hållbarhet” berättar författaren om hur hon till slut lyckades ta sig ur alkoholmissbruket och hur hon har arbetat för att bygga upp ett bättre liv för sig själv och sin familj. Hon beskriver hur hon har lärt sig att hantera sitt förflutna och hur hon har arbetat med att bygga upp nya relationer och nätverk som inte är förknippade med alkohol.

Boken är viktig eftersom den ger en röst åt dem som lever i närheten av alkoholproblem och visar på hur det påverkar hela familjer och nätverk. Den ger också en insikt i hur lätt det kan vara att fastna i en livsstil som är förknippad med alkohol och hur svårt det kan vara att ta sig ur den. Boken ger också hopp och visar på möjligheten att bygga upp ett bättre liv efter alkoholmissbruk.

Botten upp! En bok om att leva i närheten av alkoholproblem är en viktig bok som rekommenderas att läsas av alla som vill ha en förståelse för hur alkoholproblem kan påverka hela familjer och nätverk.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *